Năm 2021, xuất khẩu cá ngừ sang Pháp đạt hơn 3 triệu USD

Năm 2021, xuất khẩu cá ngừ sang Pháp năm qua đã tăng gần 103% so với năm 2020, đạt hơn 3 triệu USD.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu (XK) cá ngừ của Việt Nam sang EU năm 2021 ở mức gần tương đương so với năm 2020, đạt 144 triệu USD, tăng 6%. Tuy nhiên, XK cá ngừ sang các nước trong khối đã có sự thay đổi và đáng chú ý nhất là XK sang thị trường Pháp.

XK cá ngừ sang Pháp năm qua đã tăng gần 103% so với năm 2020, đạt hơn 3 triệu USD. Giá trị XK cá ngừ sang Pháp đang tăng cao nhất trong số 23 nước EU NK cá ngừ của Việt Nam. Chỉ riêng trong quý IV/2021, giá trị XK cá ngừ sang Pháp đạt gần 1,1 triệu USD, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2020. Nhìn chung, XK cá ngừ sang thị trường này có xu hướng tăng trưởng cao trong nửa cuối năm 2021.

Cơ cấu sản phẩm XK cá ngừ sang Pháp cũng rất đa dạng. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là nhóm mặt hàng thịt/loin cá ngừ đông lạnh mã HS030487 và cá ngừ đóng hộp mã HS160411, chiếm tỷ trọng lần lượt là 49% và 47% tổng giá trị XK cá ngừ sang thị trường này.

Năm 2021, có 7 doanh nghiệp XK cá ngừ sang thị trường Pháp, trong đó 2 công ty có giá trị XK lớn nhất là Halong Canfoco Da Nang Co., Ltd và Bidifisco.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), NK cá ngừ đại dương của Pháp của xu hướng tăng và nước này là nhà NK cá ngừ lớn thứ 2 trong khối EU sau Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Pháp một lần nữa lại trở thành nhà NK chính cá ngừ đóng hộp trong khối thị trường này trong năm qua. NK cá ngừ đóng hộp của Pháp năm 2021 đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Việt Nam hiện đang là 1 trong 15 nguồn cung cá ngừ lớn nhất cho thị trường này ngoài khối EU. Trong khi XK cá ngừ của các nước như Indonesia hay Thái Lan sang thị trường này giảm, XK của Việt Nam lại tăng.

Do đó, dự báo XK cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này sẽ tiếp tục tăng trong năm nay nhất là khi hạn ngạch ưu đãi thuế quan đối với các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam theo thoả thuận trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) được khởi động trở lại.

 

Nguyễn Hà