Thông điệp của ADB và ILO về nguy cơ tạo ra một "thế hệ bị cách li"

Mới đây ADB và ILO đưa ra một Báo cáo về triển vọng việc làm của 660 triệu thanh niên trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang bị thách thức nghiêm trọng.
Thanh niên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với người lớn
Thanh niên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với người lớn

 

Báo cáo cho thấy, họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với người lớn và có nguy cơ chịu các chi phí kinh tế và xã hội dài hạn hơn.

Báo cáo kêu gọi các chính phủ tham gia với những người trẻ tuổi trong đối thoại chính sách và xã hội và thực hiện các biện pháp can thiệp khẩn cấp, quy mô lớn và có mục tiêu.

Các chính sách này cần tập trung vào các chính sách thị trường lao động như trợ cấp tiền lương cho thanh niên và các chương trình việc làm khu vực công, và các biện pháp giảm thiểu gián đoạn giáo dục và đào tạo.

Thanh niên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với người lớn trong cuộc khủng hoảng trước mắt và cũng sẽ chịu chi phí kinh tế và xã hội cao hơn trong dài hạn. Trước đại dịch, giới trẻ đã phải đối mặt với thách thức trên thị trường lao động.

Những điều này trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng COVID-19 và nhiều tác động của nó đe dọa tạo ra một "thế hệ bị cách li" sẽ cảm nhận được sức nặng của cuộc khủng hoảng này trong một thời gian dài. 

Gần một nửa số lao động trẻ trong khu vực đang làm việc trong bốn lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng.Điều này là một trong những lý do khiến người trẻ phải đối mặt với sự gián đoạn thị trường lao động và mất việc làm nhiều hơn người lớn do COVID-19.

Và kết hợp với việc buộc phải đình chỉ giáo dục và đào tạo, sẽ ảnh hưởng đến sự chuyển đổi của thanh niên sang và trong thị trường lao động và có thể dẫn đến "hiệu ứng sang chấn", như đã thấy trong phần trước khủng hoảng. 

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong khu vực đang tăng nhanh chóng.

Dự kiến ​​đến cuối năm 2020 trong 13 các quốc gia cho thấy những bước nhảy vọt đáng kể, với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng gấp đôi tỷ lệ năm 2019 trong một số trường hợp.

Chính phủ trong khu vực cần khẩn trương áp dụng các chính sách toàn diện về thị trường lao động bao gồm trợ cấp tiền lương
Các Chính phủ trong khu vực cần khẩn trương áp dụng các chính sách toàn diện về thị trường lao động bao gồm trợ cấp tiền lương

 

Để giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm cho thanh niên, các chính phủ trong khu vực cần khẩn trương áp dụng quy mô lớn và các phản ứng có mục tiêu, tập trung vào (1) các chính sách toàn diện về thị trường lao động bao gồm trợ cấp tiền lương và các chương trình việc làm khu vực công, và (2) giảm thiểu các tác động đối với các sinh viên trẻ tuổi do gián đoạn quá trình giáo dục và đào tạo của họ.

Các biện pháp giảm thiểu COVID-19 hiệu quả sẽ đảm bảo rằng những người nghèo nhất và tiếp cận thanh niên dễ bị tổn thương nhất và thanh niên tham gia có ý nghĩa vào chính sách và xã hội hội thoại. 

Ưu tiên việc làm của thanh niên và tối đa hóa năng suất của thanh niên trong quá trình phục hồi COVID-19 sẽ cải thiện triển vọng tương lai của Châu Á và Thái Bình Dương đối với tăng trưởng đồng đều và bền vững, chuyển đổi nhân khẩu học và ổn định xã hội.

Khi những người trẻ tuổi cảm thấy được trao quyền để kiếm sống thông qua hoàn thành công việc, và năng lượng, sự sáng tạo và tài năng của họ được nuôi dưỡng, họ có thể đảm nhận vai trò của mình như một công dân tích cực.

Điều này góp phần vào chu trình tích cực của tăng trưởng kinh tế, đầu tư và công bằng xã hội.

Tỷ lệ mất việc làm và thất nghiệp trong thanh niên năm 2020 (ước tính)
Tỷ lệ mất việc làm và thất nghiệp trong thanh niên năm 2020 (ước tính)

 

Trà Lĩnh