Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2023: “Tự hào hàng Việt Nam”,“Tinh hoa hàng Việt Nam”

Vừa qua, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, TP. Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên “Tự hào hàng Việt Nam”,“Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023.
Nhóm PV

Video khác