Nâng “chất” cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa để tham gia chuỗi cung ứng của Samsung

Nhằm giúp doanh nghiệp trong nước nâng “chất” để tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng của Samsung, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai nhiều chương trình tư vấn cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp hỗ trợ.
Thy Thảo - Nguyên Hà