[Thời sự VTV1] Kết nối tiêu thụ hàng hóa nội địa, đẩy mạnh sản xuất

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới xuất khẩu, và ngay cả ở trong nước, nhiều loại hàng hóa cũng bị giảm sức tiêu thụ. Để bình ổn và kích cầu thị trường sau dịch, nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn, đẩy mạnh sản xuất đã được ngành Công Thương triển khai tại các địa phương.
VTV1