Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hướng đến chuỗi giá trị toàn cầu

Nhằm tận dụng tốt các cơ hội để phát triển công nghiệp cả nước thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng có 6 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho Cục Công nghiệp – đơn vị có chức năng tham mưu để Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực công nghiệp.
Nguyên Hà, Thy Thảo