Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe rà soát việc đại lý “bẫy giá” người mua

Yêu cầu này được đưa ra sau khi người tiêu dùng phản ánh có tình trạng hợp đồng đặt cọc đã ký nhưng giá xe thì đến khi mua và nhận xe mới “chốt”.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô về việc sửa đổi, hủy bỏ các điều khoản không tuân thủ quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010.

Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận được phản ánh của người tiêu dùng về việc một số hợp đồng giao kết với người tiêu dùng liên quan đến việc mua bán xe ô tô (hợp đồng đặt cọc mua xe, hợp đồng mua xe ô tô) của một số hãng xe hoặc đại lý bán xe có các nội dung trái với quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: Cho phép bên bán xác định giá mua bán xe tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán (là thời điểm diễn ra sau khi ký hợp đồng đặt mua xe).

Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô rà soát, gửi về Cục thông tin kết quả rà soát liên quan đến các bản hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung (như: hợp đồng đặt mua xe, thỏa thuận đặt cọc, hợp đồng mua bán…); và các hợp đồng theo mẫu khác đã giao kết với người tiêu dùng để đảm bảo các điều khoản hợp đồng tuân thủ quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010.

Trường hợp phát hiện các điều khoản trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung vi phạm quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm và thông báo cho người tiêu dùng đã giao kết hợp đồng.

Thy Thảo