Điện Biên: Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với hệ thống di tích lịch sử, sự phong phú của di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, một mặt, tạo nên một không gian văn hóa Điện Biên vô cùng đặc sắc; mặt khác, đóng góp quan trọng vào sự đa dạng của văn hóa Việt Nam và sự phát triển du lịch - ngành công nghiệp “không khói” được xác định là mũi nhọn phát triển của tỉnh Điện Biên

“Chắp cánh” cho du lịch Điện Biên

Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hoạt động du lịch tỉnh Điện Biên có những bước phát triển mạnh mẽ. Công tác quản lý nhà nước về du lịch từng bước được nâng cao và hoạt động hiệu quả; hạ tầng du lịch được đầu tư, nâng cấp; số lượng khách du lịch, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch, số lao động trong ngành du lịch,…ngày càng tăng. Từ đó đóng góp quan trọng trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh, bước đầu tạo được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ trọng khối dịch vụ.

Riêng trong năm 2023, tỉnh Điện Biên ước đón 1,0 triệu lượt khách du lịch, tăng 23% so với năm 2022; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.750 tỷ đồng, đạt 109%, tăng 29,6% so với năm 2022. Số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch ước đạt 2,6 ngày.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Điện Biên
Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh.

Nghị quyết 03/NQ-TU xác định mục tiêu tổng quát: "Tạo đột phá, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, tính chất, để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2025 trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia".

Nghị quyết xác định đến năm 2025, nâng tỷ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh; số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch đến Điện Biên từ 3,0 ngày trở lên; tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân 15%/năm; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân trên 14%/năm.

Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên trong thời gian tới: “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng các quy hoạch, đề án; Phát triển kết cấu hạ tầng du lịch (giao thông, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, mua sắm, tôn tạo các di tích lịch sử) và phát triển sản phẩm du lịch (gồm du lịch lịch sử, tâm linh; du lịch văn hóa, sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe)”, Ông Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.

Thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh được dự báo có nhiều thuận lợi: Cảng hàng không Điện Biên được đưa vào khai thác; Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024; Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức sẽ tạo cú huých, động lực, cơ hội để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Theo đó, năm 2024 tỉnh Điện Biên phấn đấu đón trên 1,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 39,5% so với năm 2023; trong đó khách quốc tế đạt trên 200.000 lượt, tăng gấp 20 lần so với năm 2023. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm 2023. Số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt trên 3 ngày.

Điện Biên
Với nhiều sự kiện lớn, sẽ là cú huých cho du lịch Điện Biên trong năm 2024

Nhằm đạt mục tiêu này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm bố trí nguồn kinh phí từ các chương trình, đề án trong giai đoạn 2021-2025, cho tỉnh Điện Biên nhằm thực hiện các mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa... Đồng thời sớm ban hành các kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan ưu tiên đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đầu tư xây dựng một số công trình: Trụ sở Ban Quản lý Di tích, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh, Không gian trưng bày ngoài trời Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Từ đó tăng thêm tính hấp dẫn của du lịch tỉnh Điện Biên với du khách trong và ngoài nước.

Điện Biên
Cảng hàng không Điện Biên được nâng cấp mở rộng và đưa vào khai thác vào tháng 12/2023 được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển ngành du lịch, dịch vụ

Đồng thời, để phát triển du lịch, trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch...

Duy trì và đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; tổ chức, tham gia có hiệu quả các chương trình, sự kiện du lịch nhằm kết nối, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên. Đổi mới, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh, chú trọng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, sản xuất các ấn phẩm, sản phẩm phục vụ công tác thông tin, xúc tiến du lịch, từng bước đưa du lịch tỉnh Điện Biên phát triển bền vững.

Hưng Nguyên