Gần 100.000 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ kết nối trực tuyến

Tới nay đã có trên 50 hội nghị quốc tế trực tuyến và trên 500 phiên giao thương trực tuyến, phủ khắp 5 châu (gồm 45 thị trường XK của Việt Nam, gồm cả thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và một số thị trường xa ở như châu Phi, Úc...) được tổ chức thành công.
Lan Anh