Khai thác EVFTA - Doanh nghiệp chuyển biến lớn từ nhận thức tới hành động

Nếu so sánh với các FTA trước đây, doanh nghiệp Việt đã tự tin hơn rất nhiều, có sự chuẩn bị tương đối bài bản, sẵn sàng nhập cuộc EVFTA.
Thy Thảo

Video khác