Thị trường Ma Rốc, Bờ Biển Ngà muốn kết nối giao thương với Việt Nam

Do đây là thị trường có kim ngạch thương mại khá lớn với Việt Nam nên Thương vụ đề nghị nghiên cứu mở Chi nhánh Thương vụ hoặc Văn phòng Xúc tiến thương mại tại đây để kịp thời khai thác các tiềm năng của khu vực thị trường này.
Linh Đan

Video khác