Thúc đẩy mạng lưới kết nối doanh nghiệp ngành ô tô, điện tử, cơ khí

Nắm bắt được tính cần thiết và tầm quan trọng của các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tiếp tục triển khai “Chương trình tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng trong chuỗi sản xuất cơ khí, ô tô, điện tử”.
Thy Thảo, Nguyên Hà

Video khác