[TRỰC TUYẾN] Phát triển nguồn nhân lực chuyên gia, tăng hiệu quả thực thi FTA

Tọa đàm do Tạp chí Công Thương tổ chức với sự tham gia của các khách mời trao đổi về những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên gia, hỗ trợ thúc đẩy tận dụng hiệu quả hơn những cơ hội do các FTA mang lại trong thời gian tới.
Hoàng Phương

Video khác