Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ và EU tăng mạnh nhất

Theo số liệu ước tính, trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ và EU đạt mức tăng trưởng mạnh nhất so với các thị trường khác.

Ngày 17/6, Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 5/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 64,99 tỷ USD, tăng 6,5%, tương ứng tăng 3,95 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 32,27 tỷ USD, tăng 3,9%, tương ứng tăng 1,21 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 32,72 tỷ USD, tăng 9,1%, tương ứng tăng 2,74 tỷ USD so với tháng trước.

Cán cân thương mại 5 tháng ước đạt 8,62 tỷ USD

Lũy kế trong 5 tháng năm 2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 303,94 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng gần 42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu 5 tháng năm 2024 là 156,28 tỷ USD, tăng 14,9%, tương ứng tăng 20,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu 5 tháng năm 2024 là 147,66 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 21,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2024 thâm hụt 0,45 tỷ USD. Tính chung 5 tháng năm 2024 mức thặng dư thương mại hàng hóa là 8,62 tỷ USD, giảm 1,53 tỷ USD so với mức thặng dư  10,15 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

xuất khẩu
Trị giá xuất khẩu 5 tháng năm 2024 ước đạt 156,28 tỷ USD, tăng 14,9%, tương ứng tăng 20,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu ước tính cũng cho thấy, trong tháng 5/2024, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 43,77 tỷ USD, tăng 8,9% (tương ứng tăng 3,56 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 23,07 tỷ USD, tăng 6,1% (tương ứng tăng 1,33 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 20,7 tỷ USD, tăng 12,1% (tương ứng tăng 2,23 tỷ USD) so với tháng 4/2024.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 21,22 tỷ USD, tăng 1,9% (tương ứng tăng 389 triệu USD) so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 9,19 tỷ USD, giảm 1,2% (tương ứng giảm 116 triệu USD) và nhập khẩu đạt 12,02 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng 506 triệu USD).

Tính trong 5 tháng năm 2024, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 205,44 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 24,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 111,93 tỷ USD, tăng 13,1% (tương ứng tăng 12,95 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu là 93,51 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 11,87 tỷ USD) so với 5 tháng/2023.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 21,1% so với cùng kỳ  với trị giá là 98,5 tỷ USD (tương ứng tăng 17,17 tỷ USD). Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 44,35 tỷ USD, tăng 19,6% (tương ứng tăng 7,28 tỷ USD) và nhập khẩu là 54,16  tỷ USD, tăng 22,4% (tương ứng tăng 9,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tăng mạnh nhất

Về thị trường xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng năm 2024 sang Hoa Kỳ có mức tăng mạnh nhất với 8,11 tỷ USD; tiếp theo là EU (27 nước) tăng 2,51 tỷ USD; Trung Quốc tăng 2,19 tỷ USD; ASEAN tăng 1,52 tỷ USD USD; Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 1,29 tỷ USD; Hàn Quốc tăng 1,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

thị trường xuất khẩu
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Hoa Kỳ: Trị giá xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong 5 tháng đạt 44,44 tỷ USD, tăng tới 22,3%, tương ứng tăng 8,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 28,4% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

EU (27 nước): Trong 5 tháng, xuất khẩu sang EU (27 nước) đạt 20,29 tỷ USD, tăng 14,1%, tương ứng tăng 2,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc: Trong 5 tháng, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 22,46 tỷ USD, tăng 10,8%, tương ứng tăng 2,19 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

ASEAN: Xuất khẩu sang thị trường ASEAN trong 5 tháng là 14,97 tỷ USD, tăng 11,3%, tương ứng tăng 1,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Hồng Kông (Trung Quốc): Xuất khẩu sang thị trường này trong 5 tháng đạt 4,67 tỷ USD, tăng 38%, tương ứng tăng 1,29 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc: Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc trong 5 tháng là 10,21 tỷ USD, tăng 11,1%, tương ứng tăng 1,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

nhập khẩu
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Đối với thị trường nhập khẩu, nhập khẩu 5 tháng năm 2024 từ Trung Quốc có mức tăng mạnh nhất với 13,72 tỷ USD; tiếp theo là ASEAN tăng 2,29 tỷ USD; Hàn Quốc tăng 1,63 tỷ USD và Đài Loan (Trung Quốc) tăng 1,15 tỷ USD,...

Trung Quốc: Trong 5 tháng, tổng trị giá nhập khẩu từ thị trường này đạt 54,88 tỷ USD, đã tăng mạnh tới 33,3%, tương ứng tăng 13,72 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 37% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Hàn Quốc: Trị giá nhập khẩu từ Hàn Quốc trong 5 tháng đạt 21,75 tỷ USD, tăng 8,1%, tương ứng tăng 1,63 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

ASEAN: Trị giá nhập khẩu từ ASEAN trong 5 tháng đạt 19 tỷ USD, tăng 13,7%, tương ứng tăng 2,29 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng năm 2024 từ nhiều thị trường chủ lực khác đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nhập khẩu từ Nhật Bản với 8,84 tỷ USD, tăng 5,8%; từ thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 8,53 tỷ USD, tăng 15,6%; EU (27 nước) với 6,29 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước...

Việt Hằng