Bộ Công Thương nói gì về Nghị định 116 trong ngành ô tô?

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 116 đã góp phần lớn trong sự khởi sắc của ngành ô tô, góp phần tạo dung lượng thị trường, từ đó kéo theo sự phát triển của hàng loạt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.
Lan Anh

Video khác