Đón chờ loạt chính sách mới, ngành ô tô kỳ vọng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa

Những chính sách này nếu đi vào thực tiễn, sẽ là động lực thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, từ đó giảm chi phí và giá thành, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm.
Thy Thảo

Video khác