Người Việt chi bao nhiêu tiền cho hoạt động mua sắm trực tuyến?

Với tốc độ phát triển ngày càng "chóng mặt" của thị trường thương mại điện tử, giá trị mua sắm trực tuyến của mỗi người Việt cũng không ngừng tăng qua các năm.
Thuỳ Linh

Video khác