Đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân trên môi trường mua sắm trực tuyến

Theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, người tiêu dùng có quyền “lựa chọn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình”, đồng thời, tổ chức, cá nhân kinh doanh bị nghiêm cấm thực hiện hành vi “ép buộc người tiêu dùng thanh toán cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng”.
Đạt Trịnh

Video khác