Trong tâm dịch Covid-19, BigC mở cửa đến 23h phục vụ khách hàng

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail (quản lý hệ thống siêu thị Big C) cho biết, từ nay, 8/3, Big C dự kiến mở cửa từ 8h đến 23-24h đến khi hết khách hàng và cam kết tiếp tục bình ổn giá, không tăng giá bán hàng hóa thực phẩm thiết yếu.
Hoàng Hòa - Thái Linh

Video khác