[VIDEO] Giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam

Khó khăn về vốn, công nghệ, trình độ quản lý và thiếu sự liên kết đã dần trở thành rào cản lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước....
Thuỳ Linh

Video khác