Quảng Bình: Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022

Các sản phẩm Công nghiệp Nông thôn (CNNT) tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình đã vươn tầm khu vực và đã được người tiêu dùng tin tưởng, đánh giá cao.

Nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2022, đồng thời để động viên, khích lệ các tổ chức, đơn vị trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Bình tham gia mở rộng và phát triển thị trường. Chiều ngày 23/12/2022 Sở Công thương tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tôn vinh và trao giấy chứng nhận đối với các sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2022.

Hội nghị tôn vinh và trao giấy chứng nhận đối với các sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2022

Được tổ chức 2 năm 1 lần, Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh nhằm lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, nổi trội để hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại. Những năm qua, hoạt động bình chọn, hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu được triển khai sâu rộng thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã tham gia từ đó xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, có năng lực cạnh tranh cao, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp được hình thành và tạo ra những sản phẩm đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, tiêu biểu của địa phương.

Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu là một trong những giải pháp hỗ trợ để các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, hợp tác để cùng tìm ra hướng phát triển mới, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có 39 hồ sơ đề nghị tham gia bình chọn của các huyện, thị xã, thành phố, sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc, Hội đồng đã bình chọn được 38 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2022. Các sản phẩm đạt giải lần này là các sản phẩm tiêu biểu; có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường; đồng thời đáp ứng được các tiêu chí về môi trường; là những đại diện xứng đáng của các sản phẩm CNNT của tỉnh.

Các đơn vị được trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2022

Các sản phẩm đạt giải ngoài các phần thưởng và được tôn vinh hôm nay sẽ được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động,… theo các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh Quảng Bình.

Việc phát hiện và tôn vinh các sản phẩm không chỉ mang ý nghĩa quảng bá đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, đây còn thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời, khích lệ tổ chức, cá nhân, các đơn vị tiếp tục phát huy năng lực hoạt động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đà tăng trưởng chung của tỉnh.

Trên cơ sở các sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2022, Sở Công Thương đã lựa chọn và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cho 16 sản phẩm và đã có 12 sản phẩm được Bộ Công Thương công nhận là Sản phẩm tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022. Đây là tín hiệu đáng mừng cho các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình, các sản phẩm đã vươn ra tầm khu vực và đã được người tiêu dùng tin tưởng, đánh giá cao.

Cảnh Hưng