Bộ Công Thương triển khai 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Thuỳ Linh

Video khác