Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" - 2 bài học chính

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết toàn quốc 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, nhìn lại quá trình 10 năm đã qua, Bộ Công Thương đã đúc kết được 02 bài học chính...
Thuỳ Linh

Video khác