[VIDEO] Việt Nam - Trung Quốc đạt nhiều thỏa thuận trong giải tỏa ách tắc hàng xuất khẩu

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Nghê Nhạc Phong và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn, hai bên đã thống nhất 3 nội dung quan trọng, trong đó có việc khôi phục thời gian làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài.
Hạ An

Video khác