Ý nghĩa của nguồn cung thiếu hụt trong Hiệp định CPTPP

Các thành viên CPTPP thống nhất một số trường hợp có quy tắc xuất xứ mang tính linh hoạt hơn như Danh mục nguồn cung thiếu hụt gồm 194 loại sợi, vải được phép sử dụng từ ngoài khu vực CPTPP.

Video khác