Sử dụng linh kiện trong nước: Bệ đỡ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ sắp tới, Bộ Công Thương sẽ đưa vào đề xuất cần có chế tài cho chủ đầu tư các dự án đầu tư công, năng lượng, hạ tầng... ràng buộc việc sử dụng linh kiện, thiết bị trong nước nhằm tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
Thy Thảo - Nguyên Hà

Video khác