Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, giữ chân doanh nghiệp Nhật Bản

Để giúp doanh nghiệp Nhật Bản “yên tâm” phát triển dài hạn tại Việt Nam, công nghiệp hỗ trợ trong nước đang đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thu mua phụ tùng, nguyên liệu của các doanh nghiệp này.
Thy Thảo - Nguyên Hà

Video khác