Doanh nghiệp FDI "mải miết" tìm nhà cung cấp Việt Nam

Việc sử dụng nguồn cung cấp phụ trợ tại chỗ góp phần giúp các doanh nghiệp FDI gia tăng hiệu quả kinh doanh, tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn còn thiếu những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đáp ứng được các chuẩn mực cần thiết.
Thy Thảo - Nguyên Hà

Video khác