Những hạn chế còn sót lại của ngành cơ khí Việt Nam

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên, ngành cơ khí Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế.
Thuỳ Linh

Video khác