Đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ hàng Việt tại hệ thống phân phối Mega Market

Bộ Công Thương đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Mega Market Việt Nam, nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt tại hệ thống phân phối của Công ty và xuất khẩu thông qua các mạng lưới phân phối quốc tế...
Thuỳ Linh

Video khác