Thắp sáng điện trên đảo - bảo vệ chủ quyền đất nước

Điện được thắp sáng trên các đảo không chỉ phát huy đúng vai trò, sứ mệnh “điện đi trước một bước”, mà còn tạo không gian phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thái Dương

Video khác