[VIDEO] EVFTA có hiệu lực: Cơ hội vàng cho ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ không chỉ tạo mạng lưới nguồn cung cho công nghiệp nội địa hưởng thuế ưu đãi từ Hiệp định, mà còn hướng tới tự chủ lâu dài về nguyên phụ liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.
Thy Thảo

Video khác