[VIDEO] Hỗ trợ ngành ô tô vượt qua đại dịch

Nhằm cứu ngành ô tô khỏi tình trạng ảm đạm do dịch Covid-19, từ tháng 2/2020, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ban hành nhiều giải pháp giãn thuế, giảm phí giúp kích cầu thị trường, đồng thời phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong dài hạn, hướng đến gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm.
Thy Thảo, Nguyên Hà

Video khác