[VIDEO] Phục hồi ngành công nghiệp hỗ trợ, Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp đặc thù

Trước ảnh hưởng khác nhau của dịch Covid-19 đến từng nhóm ngành sản xuất, Bộ Công Thương cho rằng cần có chính sách hỗ trợ đặc thù đủ mạnh, thực chất để giúp các doanh nghiệp công nghiệp bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Thy Thảo, Nguyên Hà